Halen Breweries to release Mariënrode Quadruple 12%Read more

Umenie servírovania piva z opátstva Halen Mariënrode

Umenie servírovania piva z opátstva Halen Mariënrode

Hovorí sa, že,
‘ Výnimočné pivo si zaslúži výnimočný krígeľ ‘.

Krígle v tvare kalicha boli tradične používané otcami a sestrami rádu Cisterciánov.
Vďaka krígľu môžete pocítiť ideálnu chuť piva. Cítite vtedy jeho božskú chuť a arómu.
Je to práve krígeľ v tvare kalicha umožňuje ideálne rozloženie piva a peny.

V neskorších rokoch Trapisti, ktorí sú frakciou rádu Cisterciánov, začali používať ten istý krígeľ v tvare kalicha na podávanie dnes všeobecne známeho trapistického piva.

130810 glasses 1_ reside 200