Halen Breweries to release Mariënrode Quadruple 12%Read more

Statok

Statok bol postavený w roku 1669 predstavenou kláštora Johanna van Tilborch. Rodinný erb predstavenej naďalej visí nad bránou starého statku. V roku 1936 kúpil statok Theophila Cordonniera (1880 – 1965) spolu s poľnohospodárskou pôdou a zvyškom opátstva. V roku 1985 bol postavený nový statok oproti tomu starému. Pozemok a budovy stále patria deťom a vnukom Thephila Cordonniera.

Všetky základné výrobky na výrobu kláštorného piva Halen Mariënrode sa dodnes vyrábajú na statku Mariënrode. Jozef Cordonnier (narodený v roku 1932) je naďalej zodpovedný za výrobu našich výrobkov. Dbá o to, aby sme vyrábali výrobky najvyššej kvality. Kvalita bola vždy jeho jediným cieľom v potravinárskej výrobe na statku.